رها پلیمر پارسیان در خدمت توسعه کیفی پل سازی، شبکه ریلی و بنادر (اسکله) کشور

تولید کننده معتبر نئوپرن و درز انبساط پروژه های کلان پل سازی

 
نصب و اجرا قطعات نئوپرن و درز انبساط توسط پیمانکاران با تجربه شرکت رها پلیمر پارسیان در سراسر ایران